Ted Schönbeck

Nordic CTO, @Google

“AI is the biggest technology shift of our time, fundamentally reshaping the very fabric of society.”

Praktisk information

AI for Business Leaders

AI For Business Leaders är en intensiv AI-utbildning för ledare, funktionschefer, chefer och beslutsfattare som söker praktisk kunskap. Utbildningen genomförs i en stimulerande miljö på Epicenter i Stockholm.

Epicenter

27, 29, 31 May 2024

Malmskillnadsgatan 44A

111 57 Stockholm

Price: 21.495 SEK ex moms. 

Få information om utbildningen

Bakgrund till utbildningen

AI for Business Leaders är ett skräddarsytt program framtagen för affärsledare och chefer som eftersträvar att snabbt och praktiskt utveckla sin strategiska kompetens inom AI – med syfte att kunna driva och stödja implementeringen inom respektive organisation. 

Vi välkomnar både tekniska och icke-tekniska ledare som aspirerar på att utforma och driva en effektiv AI-strategi. Inga tekniska förkunskaper krävs.

Vad kan programmet erbjuda dig?

  • En genomgående praktisk inlärningsupplevelse som låter deltagarna se hur man tar en organisation från grunden till att bli AI- och data driven. Vi fokuserar på verkliga fallstudier och ger verktyg för att omsätta teori till praktisk handling.
  • Undervisningen levereras av industrins främsta experter från b.la. Microsoft, Google, SAS Institute, Spotify och Handelshögskolan. Deras unika perspektiv och expertis kommer att ge er insikter i användningen av AI inom olika sektorer.
  • Som deltagare kommer ni dessutom att få möjlighet att omvandla den samlade kunskapen och insikterna som dessa experter levererar, och applicera de direkt på verksamheter som liknar era egna.

Dag 1 – Grundläggande fundament 

Under programmets första dag introduceras ledare till en omvärldspaning kring de senaste affärstrenderna kopplat till AI, Deltagarna delges djupa insikter från branschledande experter vilka redan drivit igenom AI transformationer och kan presentera konkreta resultat, tillika tillvägagångasätt. Vi avmystifierar även AI-terminologi och utforskar dess tillämpningar inom en rad olika kontexter.

Dag 2 – Strategiska perspektiv 

Bygger vidare på den nyligen förvärvade grunden och fokuserar mer på de praktiska aspekterna av AI-implementering. Ledare kommer att vägledas genom utmaningar och bästa praxis för att adoptera AI, hur man skapar en framgångsrik AI-kultur samt effekten av Generative AI för affären, och Etisk AI för möjliggörare och konkurrensfördel.

Dag 3 – Praktisk AI och handlingsplaner 

Denna dag syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg och handlingsplaner för att påbörja AI-initiativ inom sina organisationer. Interaktiva sessioner uppmuntrar samarbete och insiktsdelning, med fokus på att skapa handlingsplaner för att implementera AI i praktiken.

Under tre intensiva dagar behandlar vi följande områden

 • Potentialen av AI för transformering och senast AI trender
 • AI inom kunduppelevelse och marknadsföring
 • AI inom operation och Supply Chain Management
 • AI implementerings utmaningar samt best practices
 • Generative AI samt affärsanpassningar
 • Fostra en AI-driven kultur & bygga framgångsrika AI-team
 • Etik och ansvar inom AI
 • Recap
 • AI strategier för affärsledare
 • Interaktiv workshop – Identifiera AI möjligheter
 • AI implementeringsplan

Program

AI For business leaders är en intensiv praktisk 3-dagars AI utbildning för ledare, företagsägare, beslutsfattare. Utbildningen

genomförs på Epicenter och har följande innehåll

 

Dag 1

Ankomst och frukost

Välkommen

Session 1

The power of AI in

Business Transformation

and the latest AI Trends

Session 2

Understanding AI:

Demystifying the

Concepts

Session 3

AI in Customer

Experience and Marketing

Session 4

AI in Operations and

Supply Chain

Management

Frivillig nätverksmiddag

Dag 2

Ankomst och frukost

Recap

Session 5

AI Adoption Challenges

and Best Practices

Session 6

Generative AI and its

Business Application

Session 7

Fostering an AI-Driven

Culture and Building

Successful AI-teams

Session 8

Ethics and Responsible AI

Vin & Snacks

Dag 3

Ankomst och frukost

Recap

Workshop & Implementering

AI Strategies for business Leaders

Interactive Workshop:

Identifying AI opportunities

Creating an AI implementation

Roadmap

"AI is the biggest technology shift of our time, fundamentally reshaping the very fabric of society."

Nordic CTO

Anna Essén

Anna Essén is an associate professor at the House of Innovation at Stockholm School of Economics, One of Anna’s research streams focuses on digital innovation and the governance of data/AI/ecosystems/platforms. Another stream concerns the art of ignoring effectively and importance of critical thinking and whistleblowing in the workplace. She has held visiting positions at Stanford University and Cornell University.

Anna leads research projects on how today’s organizations manage challenges and opportunities related to digitalisation: new competitive, regulatory and sustainability pressures, new leadership demands from employees and customers, and new opportunities to exploit data and AI. The projects provide insights about new types of collaborative innovation partnerships and new ways of thinking about innovation ‘progress’.

Fredrik Olsson

Fredrik is responsible for data science and product strategy at Gavagai, a company providing B2B text analysis services in the Customer Experience domain with the motto: “Discover what you did not know you needed to know.”

Fredrik has spent the past 25 years working with Natural Language Processing, AI, and Machine Learning in various capacities. He has worked at institutions such as the Swedish Institute of Computer Science (SICS), the Swedish Defence Research Agency (FOI), and RISE Research Institutes of Sweden as a research scientist. He has also served as a contracted expert with the European Commission, acted as an advisor and mentor, and worked at companies like Recorded Future and Gavagai, focusing on software engineering and data science.

Fredrik earned his PhD in Computational Linguistics from the University of Gothenburg in 2008.

Josefin Rosén

A distinguished Ph.D. and Trustworthy AI Specialist, is a beacon in the AI landscape with a focus on ethical AI. Recognized as the 2021 Nordic AI Ethics Professional of the Year, she brings over a decade worth of expertise to her role as Principal Advisor in Advanced Analytics and Artificial Intelligence at SAS Institute.

Furthermore, Josefin guides diverse businesses and academic fields in navigating the ethical dimensions of AI adoption. With a commitment to fairness, transparency, and accountability, she helps organizations build trust in their AI applications.

Her invaluable insights make her a pivotal resource for executive leaders seeking to align AI strategies with ethical imperatives.

Olof Granberg

Olof har arbetat med Data, Analys & AI i snart tjugo år och har tagit med sig guldkornen från de stora hyperna som skett under den tiden. Olof har arbetat på både små och stora bolag, däribland ICA & Telia, och byggt både lösningar och organisationer för att omvandla data till affärsvärde.

 

Med sin djupa kunskap inom data, organisation, strategi, plattformar samt inom dataskydd och privacy så kan han guida i den helhetsbild man behöver för att nå hela vägen fram.

Med ett stort fokus på affärsvärde och innovation så hjälper han idag bolag att realisera sin resa mot att bli datadrivna och nyttja AI

Anna Baecklund

Anna is an award-winning Data and Analytics leader with a solid ability to grasp complex strategy issues and turn this into a data and technology product roadmap, leading all technical aspects, development, and operations. Responsible for the design of analytics infrastructure and developing scalable processes to make data accessible across the company.

Currently, Anna is driving impact and building a world class engineering organization at Handelsbanken – where she is the Head of Data & Analytics Platforms.

Praktisk information

AI for Business Leaders

AI For Business Leaders är en intensiv AI-utbildning för ledare, funktionschefer, chefer och beslutsfattare som söker praktisk kunskap. Utbildningen genomförs i en stimulerande miljö på Epicenter i Stockholm.

Epicenter

27, 29, 31 May 2024

Malmskillnadsgatan 44A

111 57 Stockholm

Price: 21.495 SEK ex moms. 

Få information om utbildningen