Praktisk information

AI for Business Leaders

AI For Business Leaders är en intensiv AI-utbildning för ledare, funktionschefer, chefer och beslutsfattare som söker praktisk kunskap. Utbildningen genomförs i en stimulerande miljö på Epicenter i Stockholm.

Epicenter

27, 29, 31 May 2024

 

Malmskillnadsgatan 44A

111 57 Stockholm

Få information om utbildningen

Bakgrund till utbildningen

AI for Business Leaders är ett skräddarsytt program framtagen för affärsledare och chefer som eftersträvar att snabbt och praktiskt utveckla sin strategiska kompetens inom AI – med syfte att kunna driva och stödja implementeringen inom respektive organisation. 

Vi välkomnar både tekniska och icke-tekniska ledare som aspirerar på att utforma och driva en effektiv AI-strategi. Inga tekniska förkunskaper krävs.

Vad kan programmet erbjuda dig?

  • En genomgående praktisk inlärningsupplevelse som låter deltagarna se hur man tar en organisation från grunden till att bli AI- och data driven. Vi fokuserar på verkliga fallstudier och ger verktyg för att omsätta teori till praktisk handling.
  • Undervisningen levereras av industrins främsta experter från b.la. Microsoft, Google, SAS Institute, Spotify och Handelshögskolan. Deras unika perspektiv och expertis kommer att ge er insikter i användningen av AI inom olika sektorer.
  • Som deltagare kommer ni dessutom att få möjlighet att omvandla den samlade kunskapen och insikterna som dessa experter levererar, och applicera de direkt på verksamheter som liknar era egna.

Dag 1 – Grundläggande fundament 

Under programmets första dag introduceras ledare till en omvärldspaning kring de senaste affärstrenderna kopplat till AI, Deltagarna delges djupa insikter från branschledande experter vilka redan drivit igenom AI transformationer och kan presentera konkreta resultat, tillika tillvägagångasätt. Vi avmystifierar även AI-terminologi och utforskar dess tillämpningar inom en rad olika kontexter.

Dag 2 – Strategiska perspektiv 

Bygger vidare på den nyligen förvärvade grunden och fokuserar mer på de praktiska aspekterna av AI-implementering. Ledare kommer att vägledas genom utmaningar och bästa praxis för att adoptera AI, hur man skapar en framgångsrik AI-kultur samt effekten av Generative AI för affären, och Etisk AI för möjliggörare och konkurrensfördel.

Dag 3 – Praktisk AI och handlingsplaner 

Denna dag syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg och handlingsplaner för att påbörja AI-initiativ inom sina organisationer. Interaktiva sessioner uppmuntrar samarbete och insiktsdelning, med fokus på att skapa handlingsplaner för att implementera AI i praktiken.

Under tre intensiva dagar behandlar vi följande områden

 • Potentialen av AI för transformering och senast AI trender
 • AI inom kunduppelevelse och marknadsföring
 • AI inom operation och Supply Chain Management
 • AI implementerings utmaningar samt best practices
 • Generative AI samt affärsanpassningar
 • Fostra en AI-driven kultur & bygga framgångsrika AI-team
 • Etik och ansvar inom AI
 • Recap
 • AI strategier för affärsledare
 • Interaktiv workshop – Identifiera AI möjligheter
 • AI implementeringsplan

Program

AI For business leaders är en intensiv praktisk 3-dagars AI utbildning för ledare, företagsägare, beslutsfattare. Utbildningen

genomförs på Epicenter och har följande innehåll

 

Dag 1

Ankomst och frukost

Välkommen

Session 1

The power of AI in

Business Transformation

and the latest AI Trends

Session 2

Understanding AI:

Demystifying the

Concepts

Session 3

AI in Customer

Experience and Marketing

Session 4

AI in Operations and

Supply Chain

Management

Frivillig nätverksmiddag

Dag 2

Ankomst och frukost

Recap

Session 5

AI Adoption Challenges

and Best Practices

Session 6

Generative AI and its

Business Application

Session 7

Fostering an AI-Driven

Culture and Building

Successful AI-teams

Session 8

Ethics and Responsible AI

Vin & Snacks

Dag 3

Ankomst och frukost

Recap

Workshop & Implementering

AI Strategies for business Leaders

Interactive Workshop:

Identifying AI opportunities

Creating an AI implementation

Roadmap

"In the future you will meet AI as a good friend, tough competitor, understanding therapist, creative colleague and demanding customer. Prepare.

National Technology Officer

Josefin Rosén

A distinguished Ph.D. and Trustworthy AI Specialist, is a beacon in the AI landscape with a focus on ethical AI. Recognized as the 2021 Nordic AI Ethics Professional of the Year, she brings over a decade worth of expertise to her role as Principal Advisor in Advanced Analytics and Artificial Intelligence at SAS Institute.

Furthermore, Josefin guides diverse businesses and academic fields in navigating the ethical dimensions of AI adoption. With a commitment to fairness, transparency, and accountability, she helps organizations build trust in their AI applications.

Her invaluable insights make her a pivotal resource for executive leaders seeking to align AI strategies with ethical imperatives.

Fredrik Olsson

Fredrik is responsible for data science and product strategy at Gavagai, a company providing B2B text analysis services in the Customer Experience domain with the motto: “Discover what you did not know you needed to know.”

Fredrik has spent the past 25 years working with Natural Language Processing, AI, and Machine Learning in various capacities. He has worked at institutions such as the Swedish Institute of Computer Science (SICS), the Swedish Defence Research Agency (FOI), and RISE Research Institutes of Sweden as a research scientist. He has also served as a contracted expert with the European Commission, acted as an advisor and mentor, and worked at companies like Recorded Future and Gavagai, focusing on software engineering and data science.

Fredrik earned his PhD in Computational Linguistics from the University of Gothenburg in 2008.

Sebastian Krakowski

He is an Assistant Professor at the Stockholm School of Economics (House of Innovation), as well as a Digital Fellow at the Stanford Digital Economy Lab and an Affiliated Researcher at the Institute for Futures Studies. He holds a Ph.D. from the University of Geneva and has previously held visiting positions at Warwick Business School and Stanford University.

His research delves into digital transformation and organizational strategy, examining how digital technologies such as artificial intelligence affect organizational dynamics. Sebastian employs a variety of methods to analyze how organizations leverage digital technology to create value, with a particular focus on the human-algorithm interface in decision-making contexts.

His work has been featured in journals including the Academy of Management Review, Journal of Business Research, and Strategic Management Journal.

Praktisk information

AI for Business Leaders

AI For Business Leaders är en intensiv AI-utbildning för ledare, funktionschefer, chefer och beslutsfattare som söker praktisk kunskap. Utbildningen genomförs i en stimulerande miljö på Epicenter i Stockholm.

Epicenter

27, 29, 31 May 2024

Malmskillnadsgatan 44A

111 57 Stockholm

Få information om utbildningen