We are SwedQ

s16

We are SwedQ

Mission Statement

“SwedQ förser högkvalitativa IT konsulttjänster inom olika industrier, genom att ge rätta förutsättningar till vår kompetenta och erfarna, nuvarande och framtida personal. Stimulerar personalen genom ansvarstagande, ägandeskap, affärs och teknik förståelse.”

s15
Vision statement

“Vara förstahandsvalet inom utveckling och digitalisering, genom att leverera högst kvalitet. För oss betyder det att ha kunskapen, erfarenheten, samt kompetensen. Så att våra kunder får en känsla av lättnad och lyckas nå deras mål”

s14
Namnet SwedQ

Namnet SwedQ står för den kvaliet som Sverige som land representerar. Swed är en
förkortning för Sverige medan Q står för quality eller på svenska kvalitet som är vårt
företags riktmärke och som vi tillika levererar.