Alf – Lär sig om IoT som Testare på Ericsson

Vilken kund jobbar du med (Avdelning)?
Ericsson/RSM Power Solutions för Telekom

Vad är kundens affärsområde (Syftar på din avdelning)
Mobil Radiotrafik.

Vad är ditt ansvarsområde
    Verifiering och test av hårdvara/mjukvara för noder i systemet. Rapportera fel och brister i en testrapport.

Vilka utmaningar har kunden
  Att kunna säkerställa strömförsörjning till utrustning då huvudströmmen går med hjälp av UPS/Batterier. Ericsson Power Systems möjliggör en kraftlösning på platsen med höga krav på tillförlitlighet och tillgänglighet.

Hur ser lösningen ut hos kunden
    Kontinuerlig fjärrövervakning med hjälp av en enhet till noden, BPA som skickar data till en extern enhet för bevakning/åtgärder.

Rollen som Testare

Vad gör du
Utveckling av systemet med verifiering och test av hårdvara/mjukvara för noder i systemet med hjälp av diverse instrument, såsom Oscilloskop, multimetrar och internt utvecklade program såsom Cyclone, OliveOil. Skriver labbrapporter i Word, Excel för inlagring i det interna dokumentsystemet.

Vilka utmaningar står du inför
 Hitta sätt att verifiera/testa produkten enligt produktspecifikationen.

Vad finner du är mest intressant
  Elektronik och mjukvaran som finns i produkterna och hur de samverkar.

Vad har du lärt dig
  Mycket om IoT produkter och Hårdvara/elektronik.

Vilka tekniker använder du dig utav (Tekniker, verktyg och språk)
 Moshell, som avläser och styr noden. Cyclone, som avläser och kan styra på modulnivå. Via TeraTerm kommer vi åt Linux som används som plattform för diverse externa program som tex FileZilla och Moshell. Protokoll som används är ModBus, Canbus, TCP/IP.